- Uy tín trong lời nói, hành động với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp.

- Tận tâm phục vụ, chăm sóc khách hàng mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoàn cảnh.

- Chính trực trong từng lời nói, hành động luôn hướng đến giá trị chung của cộng đồng.

- Tôn trọng khách hàng, đối tác, đồng nghiệp luôn giữ thái đội vui vẻ, thiện chí.

- Công bằng với đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và các bên liên quan.

- Tuân thủ luật pháp, bộ quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách, quy định của công ty.

- Sáng tạo ra những sản phẩm mới nhằm đáp ứng cho từng phân khúc khách hàng.