images
Tầm nhìn IDP
Tầm nhìn IDP
Sứ mệnh IDP
Sứ mệnh IDP
Triết lý kinh doanh
Triết lý kinh doanh
Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi
Tầm nhìn IDP

- Trong giai đoạn 2018 – 2020 IDPCORP sẽ định vị thương hiệu trên thị trường các tỉnh khu vực miền Nam, đặc biệt là khu vực miền Tây.

 

- Tiếp đó giai đoạn 2021-2024 IDPCORP đưa sản phẩm của mình ra thị trường Miền Trung, Miền Bắc. Tiếp tục đưa ra thị trường những sản phẩm mới phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

 

* Bằng khát vọng vươn ra thị trường quốc tế để được hội nhập, phát triển và trở nên hùng mạnh, lấy thực phẩm và sức khỏe con người làm lĩnh vực phát triển cốt lõi, IDPCORP sẽ luôn phấn đấu, phát triển không ngừng để mang lại những giá trị chất lượng nhất cho xã hội trên con đường vươn ra thế giới.

Sứ mệnh IDP

- Không ngừng sáng tạo, đổi mới để tạo ra những sản phẩm với chất lượng quốc tế với giá hợp lý, đa dạng nhằm thỏa mãn nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Đồng thời luôn ý thức nâng cao quy trình sản xuất, sản phẩm để mang lại những giá trị tốt nhất cho cộng đồng, xã hội.

Triết lý kinh doanh

- Chất lượng sản phẩm là trọng tâm.

- Lợi ích khách hàng là then chốt.

- Thu nhập nhân viên là trách nhiệm.

- Chia sẻ cộng đồng là nghĩa vụ.

Giá trị cốt lõi

- Uy tín trong lời nói, hành động với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp.

- Tận tâm phục vụ, chăm sóc khách hàng mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoàn cảnh.

- Chính trực trong từng lời nói, hành động luôn hướng đến giá trị chung của cộng đồng.

- Tôn trọng khách hàng, đối tác, đồng nghiệp luôn giữ thái đội vui vẻ, thiện chí.

- Công bằng với đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và các bên liên quan.

- Tuân thủ luật pháp, bộ quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách, quy định của công ty.

- Sáng tạo ra những sản phẩm mới nhằm đáp ứng cho từng phân khúc khách hàng.

Thành tựu
X
phone