- Trong giai đoạn 2018 – 2020 IDPFOOD sẽ định vị thương hiệu trên thị trường các tỉnh khu vực miền Nam, đặc biệt là khu vực miền Tây.

- Tiếp đó giai đoạn 2021-2024 IDPFOOD đưa sản phẩm của mình ra thị trường Miền Trung, Miền Bắc. Tiếp tục đưa ra thị trường những sản phẩm mới phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

* Bằng khát vọng vươn ra thị trường quốc tế để được hội nhập, phát triển và trở nên hùng mạnh, lấy thực phẩm và sức khỏe con người làm lĩnh vực phát triển cốt lõi, IDPGROUP sẽ luôn phấn đấu, phát triển không ngừng để mang lại những giá trị chất lượng nhất cho xã hội trên con đường vươn ra thế giới.